Zastosowanie badania fokusowego

Współcześnie coraz większego znaczenia dla prowadzenia działań marketingowych w przedsiębiorstwach nabierają wszelkiego rodzaju badania fokusowe (FGI – focus group interview), czyli badania prowadzone na zasadzie moderowanej rozmowy z odpowiednio wyselekcjonowaną grupą osób. Badania te mają przede wszystkim na celu sprawdzenie zachowania poszczególnych osób w konkretnych warunkach. Bardzo często w trakcie przeprowadzania badań fokusowych moderator rozmowy używa specjalnie opracowanych zdań, które mają za zadanie wywoływać różnorodne reakcje osób badanych. Reakcje te są skrzętnie notowane, a następnie poddawane wnikliwej analizie. Zobaczymy do czego mogą się przydać w przedsiębiorstwach badania fokusowe, oraz jak powinny one przebiegać.

Dobór grupy badanej.

Badania fokusowe, przebiegają tutaj w dość małych, bo liczących zaledwie 6 do 8 osób grupach, co ma na celu zapewnienie możliwie jak najbardziej przyjemnej atmosfery prowadzenia rozmowy. W razie konieczności tworzonych jest kilka takich grup w celu pozyskania większej liczby wyników. Aby wyniki badania były jak najbardziej wiarygodne powinniśmy w sposób bardzo precyzyjny dobrać grupę osób poddawaną badaniom. Chodzi tutaj o to, aby była ona w miarę możliwości jak najbardziej reprezentatywna dla całej badanej społeczności statystycznej, aczkolwiek jasnym jest, iż w przypadku tak małej grupy osób ciężko będzie osiągnąć wysoki poziom reprezentatywności. Wartym podkreślenia jest tutaj także fakt tego, iż badania fokusowe to badania przede wszystkim jakościowe a nie ilościowe, wobec czego osiągane wyniki będą dawać nam konkretne informacje o zachowaniach ludzkich, nie zaś o ich liczbowym wymiarze.

Do czego mogą się przydać badania fokusowe?

Otóż badania fokusowe, mogą się okazać bardzo korzystne podczas badania świadomości istnienia marki wśród społeczeństwa. Możemy tutaj na przykład dobrać grupę 6-8 młodych osób i sprawdzić jak zapatrują się na rynek telefonów komórkowych, oraz czy znają konkretny model danego producenta. Wartym uwzględnienia jest tutaj także fakt tego, iż przebieg tego rodzaju badań jest bardzo często rejestrowany za pośrednictwem kamery ukrytej za lustrem weneckim, w które powinna być wyposażona każda sala fokusowa. Dzięki temu możemy po zakończeniu badania wnikliwe obserwować reakcje badanych osób, oraz dokładniej je przeanalizować. Bardzo często zdarza się bowiem tak iż niektóre osoby reagują w dziwny sposób na sytuację w której moderator przytacza znane im marki i produkty. Kiedy zaś na twarzach badanych pojawia się zdziwienie, wiemy z góry iż nie mają oni pojęcia o danym produkcie, mimo iż mogliby powiedzieć że znają (tylko po to żeby nie wyjść na niedouczonych). Człowiek może kłamać, natomiast jego pierwsza reakcja oraz mimika twarzy z tym związana nigdy nie okłamie.

Słowo na koniec

Trzeba tutaj więc powiedzieć, iż badania fokusowe mogą się okazać niezwykle przydatne także w prowadzeniu działań marketingowych, przede wszystkim w celu określenia reakcji jakie wywołują na potencjalnych klientach nazwy poszczególnych marek. Po prostu można się będzie dowiedzieć, czy konkretne marki i produkty nie będą wywoływały o klientów grymasu niezadowolenia, co byłoby sygnałem, iż polityka firmy nie jest do końca zgodna z oczekiwaniami klientów.

Artykuł z kategorii Marketing
Tagi artykułu: , , ,

dziennikarstwo obywatelskie, ciekawe artykuły, publikacje, artykuły do przedruku, presell page