Zarządzanie nieruchomościami – odpowiedzialna praca

Umiejętność zarządzania nieruchomościami, to zdolność, na którą jest stałe zapotrzebowanie.  Praktyczna wiedza i kompetencje z tej dziedziny sprawiają, że profesjonalny zarządca szybko zdobywa zaufanie klientów,  lokujących swój kapitał w nieruchomościach. Samodzielne zarządzanie tym majątkiem to główne zadanie, jakie należy do szerokiego zakresu działań zarządzającego.

Niezbędna jest szeroka wiedza prawnicza, ponieważ nieruchomości podlegają szerokiej ochronie prawnej i nierzadko tylko dogłębna znajomość procedur może uchronić przed poważnymi konsekwencjami. Niezbędna jest zatem umiejętność weryfikacji stanu prawnego nieruchomości, a także znajomość prawa budowlanego czy też harmonogramu obowiązkowych kontroli.

Poza wiedzą prawniczą potrzebna jest też znajomość rachunkowości i kwestii ekonomicznych związanych z zarządzaną nieruchomością. Dotyczy to głównie nieruchomości komercyjnych, gdzie istotną rolą zarządcy jest utrzymywanie jak największej efektywności finansowej podległego obiektu. To on nalicza obowiązkowe opłaty za media, czy czynsze za wynajmowane lokale. Czuwa też nad terminowością wpłat i w razie potrzeby inicjuje postępowanie windykacyjne. Na żądanie właściciela opracowuje finansowe analizy i raporty.

Czynności zarządcze to także administrowanie nieruchomością. Zarządca prawidłowo i rzetelnie prowadzi Książkę Obiektu Budowlanego, dba też o stan techniczny budynku oraz dokonuje przewidzianych prawem przeglądów technicznych i kontroli.

Dobry zarządca musi być jednocześnie prawnikiem, księgowym, administratorem i  budowlańcem. Jego rolą jest utrzymanie nieruchomości w stanie niepogorszonym, a w przypadku nieruchomości komercyjnych także uzyskanie stałego zysku z jej działalności.  Mimo, że jest to zawód licencjonowany,  szerokie spektrum zagadnień wymaga wąskiej wiedzy z różnych specjalności. Dlatego firmy zajmujące się zarządzaniem nieruchomościami, tak w Polsce jak i w stolicy Anglii (property management London),  zatrudniają fachowców z każdej dziedziny. Daje to gwarancję, że ich usługi będą na najwyższym poziomie.

Artykuł z kategorii Dom
Tagi artykułu: , ,

dziennikarstwo obywatelskie, ciekawe artykuły, publikacje, artykuły do przedruku, presell page