Wzmocnienie podłoża w budownictwie drogowym

Budownictwo drogowe, współcześnie musi wykorzystywać nowoczesne technologie, dzięki którym, budowane drogi i autostrady, mogą charakteryzować się wyższym poziomem trwałości i odporności na obciążenia eksploatacyjne. Dzięki takiemu podejściu, droga może być eksploatowana przez dłuższy okres czasu, bez konieczności przeprowadzania jakichkolwiek prac remontowych. W tym przypadku najczęściej stosowane będą nowoczesne materiały geosyntetyczne, czyli przede wszystkim geosiatki, przy pomocy których można ustabilizować podbudowę drogową, czy też wzmocnić strukturę nasypów ziemnych, wzdłuż drogi, co zapewni wyższy poziom bezpieczeństwa całej konstrukcji.

Geosiatka do wzmacniania podłoża.

Geosiatka to nic innego jak struktura geosyntetyczna, wykonana z płaskich włókien polietylowych, poliestrowych, czy też polipropylenowych, której zadaniem jest ustabilizowanie podbudowy drogowej w jednym miejscu. Geosiatka w tym przypadku będzie ściągać warstwę podbudowy i trzymać ją w jednym miejscu, aby mimo naprężeń eksploatacyjnych nie dochodziło do jej przemieszczania się. Jakiekolwiek bowiem przesunięcia w warstwie podbudowy będą znajdywać swoje odzwierciedlenie w warstwie nawierzchni bitumicznej. Natychmiast na jej powierzchni będą pojawiać się wgłębienia i pęknięcia, co będzie wynikiem braku stabilnego podłoża pod spodem. Dlatego też w tym szczególnym przypadku, geosiatka do wzmacniania podłoża będzie odgrywać szalenie istotną rolę z punktu widzenia trwałości nawierzchni, czy tez jej odporności na siły działające w toku eksploatacji. Jej zabudowanie jest stosunkowo niewygórowanym kosztem w stosunku do zysków jakie za sobą niesie, bowiem wydłużenie okresu eksploatacji można tutaj liczyć nawet na 5 lat, co jest bardzo dobrym wynikiem w tym zakresie.

Wzmacnianie struktury ziemnych.

Geosiatki mogą jednakże być wykorzystywane także w innych przypadkach, a mianowicie do wzmacniania struktury nasypów ziemnych prowadzonych wzdłuż budowanych dróg, jak również do stabilizacji gruntu w skarpach ziemnych, brzegach rzek, jezior oraz sztucznych zbiorników wodnych. Ostatecznie, swoje zastosowanie znajduje także do stabilizacji warstw odpadów, podczas budowy składowisk odpadów. Można więc powiedzieć, iż we współczesnym budownictwie technicznym, geosiatki znajdują bardzo szerokie zastosowanie, wobec czego, warto na temat ich stosowania wiedzieć jak najwięcej. Dzięki geosiatkom, i ich niesamowicie korzystnym właściwościom, możemy osiągnąć wyższy poziom wytrzymałości wznoszonych przez nas konstrukcji technicznych, co powinno być przecież kwestią priorytetową. Jest to jednym słowem materiał geosyntetyczny o bardzo dobrych właściwościach, którego zastosowanie jest jak najbardziej korzystne w wielu aspektach współczesnego budownictwa technicznego.

Artykuł z kategorii Pozostałe
Tagi artykułu: , , , , ,
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

dziennikarstwo obywatelskie, ciekawe artykuły, publikacje, artykuły do przedruku, presell page