Wytwarzanie brykietu drzewnego.

Wśród wielu rozwiązań na zagospodarowanie odpadów z produkcji tartacznej, jednym z lepszych jest ich przetworzenie do postaci brykietu drzewnego, który jest jednym z lepszych i bardziej ekologicznych materiałów opałowych. Oczywiście produkcja brykietu drzewnego wymagać będzie odpowiednie inwestycji, przede wszystkim w maszyny do brykietowania, aczkolwiek równie istotne z punktu widzenia procesu produkcji będą pomieszczenia magazynowe, zapewniające dobre warunki składowania zarówno samego materiału wsadowego, jak i gotowego już brykietu drzewnego. Przyjrzyjmy się zatem nieco bliżej kwestii wytwarzania brykietu drzewnego, aby zrozumieć, zasady panujące przy jego wytwarzaniu.

Pomieszczenia magazynowe do produkcji brykietu.

W przypadku samych pomieszczeń do składowania wiórów, trocin i zrębków, czyli po prostu materiału odpadowego do przetwarzania na brykiet drzewny, najważniejszą kwestią będzie utrzymanie niskiego ich poziomu wilgotności. Chodzi tutaj o to, aby wilgoć zawarta w wiórach i trocinach nie przekraczała poziomu 10%, bowiem powyżej tej wartości, będzie ona już wywierać negatywny wpływ na proces produkcji. Chodzi tuta jo to, iż maszyny do brykietowania będą pod wysokim ciśnieniem prasować wióry i trociny, wyciskając z nich żywicę, która stanowi w tym przypadku naturalne i w pełni ekologiczne spoiwo do brykietowania. Brak jakichkolwiek chemicznych lepiszczy gwarantuje wysoki poziom ekologiczności brykietu drzewnego. Nadmierny zaś poziom wilgoci będzie przyczyniać do pogorszenia poziomu wiązania trocin w brykiety, co niestety negatywnie odbije się na wartości samego brykietu. dlatego też, podstawowym wymaganiem będzie zagwarantowanie odpowiednich magazynów klimatyzowanych, w których zarówno materiał wsadowy jak i gotowy już brykiet drzewny nie będą narażone na zawilgocenie pogarszające możliwości wytwarzania brykietu, jak również warunki jego spalania.

Parametry opałowe brykietu drzewnego.

Jeśli chodzi o samo spalanie brykietu drzewnego, to przede wszystkim trzeba pamiętać, iż tutaj trze kluczową kwestią jest jego wilgotność, która nie powinna przekraczać poziomu 8-10%. Nadmierny poziom wilgotności będzie przyczyniać się do pogorszenia samego procesu spalania, a co za tym idzie, ograniczać będzie jednocześnie wartość opałową brykietu drzewnego. Ponadto, para wodna, wydzielająca się w procesie spalania wilgotnego brykietu będzie osiadać na stalowych elementach kotła, prowadząc do ich korodowania a w ostateczności do obniżenia żywotności całego kotła nawet do 25%, co jest bardzo wysokim wynikiem. Ostatecznie zaś, para wodna będzie prowadzić także do unoszenia niektórych gazów palnych powstających w procesie zgazowywania drewna, które powinny się spalać. Gazy te będą niebezpieczne dla środowiska. Jednym słowem spalanie mokrego brykietu drzewnego jest absolutnie niewłaściwe, wobec czego dobre warunki jego składowania będą tutaj kluczową kwestią do zachowania dobrych parametrów technicznych.

Artykuł z kategorii Dom
Tagi artykułu: , , , , ,
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

dziennikarstwo obywatelskie, ciekawe artykuły, publikacje, artykuły do przedruku, presell page