Tłumaczenie umowy na angielski

W dzisiejszym świecie biznesu, opartego na twardych zasadach rynku, w zasadzie niemożliwe jest zawarcie jakiejkolwiek umowy bez formy pisemnej. W razie ewentualnego konfliktu interesów pomiędzy Stronami posiadanie pisemnej formy umowy będzie niezbitym dowodem rzeczowym w sprawie sądowej.

tłumaczenie_umowy_na_angielski_i_podpisanie_kontraktu

Klauzule umowy i załączniki do umów

W umowie Strony zawierają jej warunki, zabezpieczając się prawnie na wypadek różnych zdarzeń, np. klauzula poufności zawierająca ustaloną karę umowną zapobiega ujawnianiu informacji poufnych bądź innych tajemnic handlowych, a klauzula dotycząca cesji praw autorskich, np. kopiowania doprecyzowuje warunki powielania utworu literackiego, muzycznego itd. Jeśli dojdzie do konieczności zawarcia umowy między Stronami reprezentującymi różne „federacje”, najczęściej potrzebne jest tłumaczenie umowy sporządzonej w formie pisemnej, zwykle na język angielski. Na końcu prawie każdego kontraktu widnieje zapis, iż „wszelkie zmiany do niniejszej umowy wymagają formy pisemnej”. Jeśli zajdzie potrzeba takich zmian, sporządza się je w formie aneksu, czyli załącznika do umowy.

Różne rodzaje tłumaczeń umów

Wyróżnia się różne typy tłumaczeń umów, np. tłumaczenie umowy o świadczenie pracy, tłumaczenie umowy dostawy leków, tłumaczenie umowy kredytowej z bankiem, tłumaczenie umowy na prowadzenie badań klinicznych, tłumaczenie umowy najmu lokalu, tłumaczenie umowy wydawniczej, tłumaczenie umowy o zachowaniu poufności, tłumaczenie umowy spółki cywilno-prawnej, tłumaczenie umowy sponsoringu etc.

Tłumaczenia przysięgłe niektórych typów umów

Część umów sprowadza się do konieczności wykonania tłumaczeń przysięgłych, jeśli Stronami np. umowy o współpracy są urzędy miast partnerskich (miasto Jaworzno, Polska i miasto Karvina, Czechy) bądź inne jednostki administracji publicznej, np. policja, sąd, prokuratura, Zakład Ubezpieczeń Społecznych itd. Tłumaczenia przysięgłe umowy o pracę z zagranicznym pracodawcą (w Polsce najczęściej brytyjskim – tłumaczenia z angielskiego na polski) zwykle są wymagane przez rodzime banki celem udzielenia kredytu konsumpcyjnego. Tłumaczenia przysięgłe to przekłady, które posiadają oficjalną moc prawną, nadaną im poprzez przystawienie pieczęci z sygnaturą tłumacza przysięgłego, tj. osoby mianowanej przez Ministra Sprawiedliwości RP w celu wykonywania autoryzowanych translacji aprobowanych przez urzędników państwowych.

Artykuł z kategorii Usługi
Tagi artykułu: , ,
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

dziennikarstwo obywatelskie, ciekawe artykuły, publikacje, artykuły do przedruku, presell page