Podatek od osób pracujących

podatkiKażda osoba fizyczna zamieszkująca teren Rzeczpospolitej Polskiej i uzyskująca dochód w dowolny sposób zobowiązana jest do regulowania obowiązkowej daniny wobec Państwa, nazywanej od dziewiętnastego wieku – podatkiem.

Podatek to nic innego jak podzielenie się częścią dochodu z Państwem, przy czym pieniądze uzyskiwane w ten sposób dzielone są w zależności od założeń budżetowych pomiędzy budżet Państwa a samorządy i jednostki terytorialne. Tyle, jeżeli chodzi o definicję, którą można znaleźć w informatorach i podręcznikach ekonomicznych. W praktyce dla większości Polaków płacenie podatków odbywa się raczej automatycznie, ponieważ wszyscy zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę otrzymują swoje wynagrodzenie już po odjęciu od tego należytej części wynagrodzenia. Pracując, albo raczej pisząc poprawnie uzyskując dochód na terenie naszego kraju jesteśmy zobowiązani do płacenia odpowiedniego podatku. Jego wielkość procentowa i kwota zależy między innymi właśnie od tego, czy pracujemy dla kogoś czy na własny rachunek. W tym drugim przypadku wielkość podatku do zapłacenia zależy również od rodzaju działalności, jaką prowadzimy oraz od formy rozliczania się z fiskusem. Problem pojawia się wówczas, kiedy osiągamy dochody z tytułu pracy wykonywanej za granicą.

Jeżeli osoba pracująca za granicą nie zadba o przedstawienie odpowiedniej dokumentacji to będzie zmuszona do płacenia podatku zarówno za granicą jak i w Polsce. Pracując w Anglii zapłacimy zarówno podatek w Anglii jak i w kraju, którego jesteśmy obywatelem. Problem ten zaczął doskwierać naszym obywatelom w ostatnich latach szczególnie, ponieważ wielu Polaków wyjechało do pracy za granicą i dzisiaj płacą podatki w różnych europejskich krajach a w dodatku muszą jeszcze łożyć daninę na Państwo Polskie. Na szczęście dla wszystkich podatek zapłacony za granicą można odzyskać, oczywiście pod warunkiem przedstawienia odpowiednich rozliczeń z zagranicznym odpowiednikiem polskiego fiskusa. Takim dowodem są z reguły karty podatkowe, które obowiązują zarówno w Anglii jak i Holandii, a są one odpowiednikiem naszego rozliczenia podatkowego, które otrzymujemy od pracodawcy. Zatem podatki i przepisy z nimi związane nie są wcale takie straszne, ale na pewno warto je znać, bez względu na to czy pracujemy w Polsce czy za granicą. Podatki płacić trzeba wszędzie.

Artykuł z kategorii Finanse
Tagi artykułu: , ,

dziennikarstwo obywatelskie, ciekawe artykuły, publikacje, artykuły do przedruku, presell page