Ochrona własności intelektualnej a pomoce naukowe w sieci

notatkiW dzisiejszych czasach uczniowie, studenci a nawet wykładowcy odchodzą od notatek w formie klasycznej – papierowej, czy nawet projektorów. Większość potrzebnych nam materiałów znajdziemy są w Internecie w  formie notatek, wykładów i książek pdf. A co z własnością intelektualną?

Od strony prawnej
Obecnie prawie każdy ma nieograniczony dostęp do danych i informacji zamieszczanych w Internecie. Prawie każdy zapomina o pojęciu własności intelektualnej i prawach z nią związanych. Ochrona własności intelektualnej jest ochroną prawną dotyczącą dóbr już od momentu powstania. W Polsce do praw własności intelektualnej zalicza się prawo autorskie oraz patenty i znaki towarowe. W niektórych krajach należą do nich również tajemnice handlowe.

Notatki, wykłady, książki….
Zjawiskiem notorycznym jest umieszczanie w sieci przez uczniów i studentów „swoich” notatek z wykładów i ćwiczeń. Jednak najczęściej nie są to opracowania zrobione samodzielnie. Kopiowane są materiały wykładowców i podpisywane własnym imieniem i nazwiskiem, co jest oczywistym łamaniem prawa. Zdarza się, że prowadzący ćwiczenia sami umieszczają referat, prezentację, czy projekt na swoich stronach internetowych, lub na stronach uczelni materiały przez siebie przygotowane. Mimo tego nie upoważnia to do kopiowania i umieszczania tych materiałów jako swoich własnych. Jednak jeśli własnoręcznie robimy notatki na zajęciach, albo sami napiszemy skrypty możemy bez obaw umieścić je w sieci i wtedy sami jesteśmy chronieni prawem autorskim.

Plagiat
Przez łatwy dostęp do cudzych  prac podyplomowych, coraz częściej zdarzają się plagiaty, czyli kradzieże prac i pomysłów.  Plagiatem jest zapożyczenie cudzego utworu lub jego fragmentu. Oczywiście można korzystać z prac innych, ale należy  zaznaczyć ich źródło pochodzenia. Uczelnie podążają za szybko rozwijającym się nowym źródłem wiedzy i starają się  zapobiegać łamaniu praw autorskich w pracach studentów. Na rynku dostępne są nowoczesne rozwiązania technologiczne i organizacyjne, które służą ochronie własności intelektualnej. Co raz więcej uczelni sięga po taki rodzaj ochrony i każda praca inżynierska, praca magisterska i praca licencjacka jest sprawdzana pod kątem plagiatu.

Artykuł z kategorii Edukacja
Tagi artykułu: , ,

dziennikarstwo obywatelskie, ciekawe artykuły, publikacje, artykuły do przedruku, presell page