Obowiązek ubezpieczenia dla rolników

W czasie ostatnich lat, wciąż trwają stosunkowo burzliwe dyskusje wokół obowiązkowych ubezpieczeń dla rolników. Podnoszą głosy, iż jest to kolejny sposób na wyciągnięcie z kieszeni biednych rolników kolejnych pieniędzy i przetransferowanie ich do kieszenie zamożnych właścicieli ubezpieczalni. Rzecz wygląda jednak zupełnie inaczej niż to się wydaje. Otóż obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze powstały z myślą o przymusie zabezpieczenia się poszczególnych rolników, którzy sami od siebie nie chcieli z tego korzystać, a następnie w przypadku różnych zdarzeń losowych, jak chociażby słynna już, tragiczna w skutkach powódź z roku 1997, nie było komu ratować upadających gospodarstw.

Ustawa nakłada obowiązek ubezpieczenia.

Wobec powyższego, ustawodawca podjął wysiłek i powstała Ustawa o Ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Gwarancyjnych z dnia 22 maja 2003r. (Dz.U. nr 76, poz. 1152 z późn. zm.)., dzięki której rolnicy prowadzące gospodarstwa większe niż 1 ha, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom. Dzięki zapisom ustawy w przypadku kolejnej tak tragicznej powodzi, skarb państwa nie będzie musiał interweniować w celu ratowania polskiego rolnictwa, bowiem szkody będą naprawiane właśnie z odszkodowań.

Zakres obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych.

Wyżej wymieniona ustawa wskazuje także dość precyzyjnie zakres obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych. Mamy tutja więc do czynienia z dwoma podstawowymi ubezpieczeniami i dwoma dodatkowymi.

Podstawowe ubezpieczenie rolnicze

  • ubezpieczenie obejmujące budynki rolne – zapewnia wypłaty odszkodować rolnikom poszkodowanym w sytuacji klęsk żywiołowych lub zdarzeń takich jak gradobicia, pożary, wichury.
  • Ubezpieczenie OC rolnika – zapewnia wypłaty zadośćuczynienia na rzecz osób trzecich, poszkodowanych wskutek prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Dodatkowe ubezpieczenia rolnicze

  • Obowiązkowe ubezpieczenie OC maszyn rolnych – zapewnia wypłatę zadośćuczynienia osobom trzecim poszkodowanym w zdarzeniach drogowych z udziałem maszyn rolniczych.
  • Ubezpieczenie 50% upraw rolnych i trzody chlewnej – dotyczy jedynie tych rolników, którzy pobierają tzw. dopłaty bezpośrednie.

Widać więc stosunkowo wyraźnie, iż samo OC gospodarstwa rolnego to jeszcze nie wszystko, gdyż każdy rolnik, podlegający zapisom ustawy będzie musiał także wykupić inne polisy ubezpieczenia. W przypadku mniejszych rolników, dwa pierwsze ubezpieczenia będą nieobowiązujące, natomiast nie zwalnia ich to z wykupu ubezpieczenia upraw rolnych jeśli korzystają z dopłat bezpośrednich, oraz z wykupu ubezpieczenia OC maszyn rolniczych, jeśli z takowych korzystają.

Można więc powiedzieć, iż ustawa ta ma na celu przede wszystkim zabezpieczenie sektora rolniczego krajowej gospodarki, który mógłby znacznie ucierpieć w wyniku jakichkolwiek zdarzeń atmosferycznych czy tez klęsk żywiołowych, a przecież bezpieczeństwo narodowe, wymaga od nas, aby gospodarka rolna działała bez jakichkolwiek zarzutów.

Artykuł z kategorii Finanse
Tagi artykułu: ,
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

dziennikarstwo obywatelskie, ciekawe artykuły, publikacje, artykuły do przedruku, presell page