Konieczność prowadzenia ewaluacji

Współcześnie, wszystkie działania prowadzone w ramach interwencji unijnych w ramach odpowiednich programów rozwojowych dla krajów stowarzyszonych oraz członkowskich, wymagają prowadzenia wraz z działaniem, wnikliwych badań ewaluacyjnych, dotyczących jego efektywności. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, aby możliwe było systematyczne zbieranie informacji na temat podejmowanych działań w ramach konkretnego programu wsparcia, oraz ich bieżąca analiza, celem sprawdzenia efektywności tych działań, zaś w przypadku braku odpowiedniego poziomu jakości, podejmowanie kroków mających na celu, poprawę wyników osiąganych w prowadzenia danego programu. Rzecz jasna jest to najważniejsze pole zastosowania ewaluacji, niemniej jednak mamy tutaj także do czynienia z kilkoma innymi aspektami jej zastosowania, bowiem okazuje się ona także bardzo przydatna w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Zastosowania ewaluacji.

Na chwilę obecną bardzo popularnym rozwiązaniem jest zastosowanie ewaluacji w biznesie, gdzie może się ona okazać bardzo pomocna, jeśli chodzi o przeprowadzanie bardziej złożonych kampanii biznesowych. Dość popularne staje się także ostatnio pojęcie ewaluacja procesów biznesowych, w ramach której badaniom podlegają na przykład procesy decyzyjne w przedsiębiorstwach. Dzięki wnikliwym badaniom oraz analizom, możliwe jest osiągnięcie odpowiedniego poziomu efektywności poszczególnych działań, oraz ewentualne ich korygowanie w przypadku kiedy okaże się, iż nie zapewniają one nam maksymalnego poziomu bezpieczeństwa dla przedsiębiorstwa. Tutaj bardzo często okazuje się iż informacje wejściowe do procesów decyzyjnych są niewłaściwe, lub niekompletne, czy też po prostu przesłanki nieprawidłowo dobrane. Niemniej w przypadku dość szybkiej korekty odpowiednich działań, czy też zastosowania innych narzędzi, możliwe jest skorygowanie podjętych decyzji w taki sposób, aby przedsiębiorstwo odczuło to w pozytywny sposób, poprzez poprawę swojej sytuacji na rynku.

Podstawowy zakres ewaluacji.

Najważniejszym jednak zastosowaniem dla ewaluacji jest obecnie wspomniane na samym początku prowadzenie działań wsparcia w krajach członkowskich UE, które będą finansowane z Funduszy Rozwojowych. Tutaj chodzi przede wszystkim o to, aby na przykład prowadzona ewaluacja 6.1.3, czyli ewaluacja procesów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dostarczała nam informacji w zakresie tego, czy podejmowane kroki, służą prawidłowemu dysponowaniu unijnymi środkami finansowymi, oraz czy realizowane w ramach Programu poszczególne inwestycje służą poprawie sytuacji ekonomicznej poszczególnych regionów, których dotyczą. Dzięki temu UE ma doskonałe wręcz narzędzie do monitorowania wszystkich działań finansowanych z unijnych pieniędzy, oraz stałego poprawiania ich efektywności w przyszłości, poprzez jeszcze lepsze dobierania narzędzi działania. Jednym słowem badania ewaluacyjne będą tutaj wyjątkowo pożytecznym rozwiązaniem szczególnie w przypadku ogromnych przedsięwzięć.

Artykuł z kategorii Marketing
Tagi artykułu: , , , ,

dziennikarstwo obywatelskie, ciekawe artykuły, publikacje, artykuły do przedruku, presell page