Prawo w uwarunkowaniach międzynarodwych

kancelarie prawne Poznań

Gdy prześledzimy przełomowe daty w historii międzywojennego prawa, wówczas okaże się, ze prace kodyfikacyjne, związane z likwidacją trzech porządków prawnych po zaborcach: niemieckim, austriackim i rosyjskim – przebiegały dość powoli. Kodyfikacji nie zawsze dokonywano drogą unifikacji obowiązujących przepisów. Nie zawsze też wybierane były rozwiązania prawa krajowego. Na przykład w trakcie prac nad kodeksem postępowania administracyjnego zapożyczono szereg austriackich rozwiązań prawnych.

Jeśli chodzi o kancelarie prawne Poznań, a także inne polskie miasta mogły wówczas zaoferować swoim klientom usługi na dobrym poziomie. recepcja prawa zagranicznego zaznaczała się w wielu dziedzinach, m.in. w prawie czekowym i wekslowym i stanowiła formę ujednolicania regulacji prawnych w szerszym, międzynarodowym kontekście. Jej zaleta było respektowanie krytycznej oceny wzorca z czym wiązało się przenoszenie jedynie tych rozwiązań, które wydawały się korzystne w krajowych uwarunkowaniach, a odrzucanie prawa nie przystającego do polskiej rzeczywistości.

Taka selekcja była możliwa dzięki przyjęciu założenia że to Państwo, jako suweren, decyduje o tym jakie prawo ma obowiązywać. Ów proces nie nabierał zatem charakteru przypadkowego, lecz miał racjonalizować już istniejący system. System prawny wyrasta nie tylko z pewnej tradycji, ale i zwyczajów, wokół których organizują się uczestnicy obrotu prawnego. Trudność unifikacji tego prawa najlepiej wyraża fakt istnienia międzynarodowego prawa prywatnego. Ów dział prawa cywilnego nie oferuje żadnych wspólnych norm dla osób działających na arenie międzynarodowej.

Jest to po prostu zbiór norm kolizyjnych które mówią, że w jednej sytuacji należy czerpać z pewnej całości w innej zaś z systemu całkowicie odrębnego. Uczestnicy obrotu cywilno-prawnego stają więc przed alternatywą, a nie bezwzględnym przymusem podległości zmonopolizowanemu systemowi. Pierwszym efektem postanowień art 68 o stowarzyszeniu Polski z Unią Europejską z 1994 było powołanie szeregu urzędów wraz z towarzyszącą im kadrą, w celu analizy ustawodawstwa europejskiego.

Ogromne wydatki przeznaczone zostały na tłumaczenie ustawodawstwa na język polski, co wiązało się z wymaganiami aby teksty aktów prawnych miały nie tylko podręczne zastosowanie, lecz miały również walor oficjalny, który pozwalałby na oficjalne modyfikacje prawa polskiego.

Artykuł z kategorii Biznes
Tagi artykułu: , ,

dziennikarstwo obywatelskie, ciekawe artykuły, publikacje, artykuły do przedruku, presell page