Jak radzić sobie z ryzykiem działań marketingowych w biznesie?

Gdy tworzymy plany marketingowe dochodzimy do punktu, w którym trzeba opisać i dokładnie przemyśleć ryzyko związane z prowadzeniem naszej działalności marketingowej.

Plan marketingowy będzie obejmował kilka rodzajów ryzyka, jednak nie będzie to oczywiście opis wszystkich ryzyk istniejących na świecie.

Najpowszechniej spotykanie rodzaje ryzyka działań marketingowych to:

  • Konkurencja
  • Promocja
  • Dystrybucja
  • Zagrożenie konkurencji cenowej

Przykład opisu ryzyka działań marketingowych:

Załóżmy, że otwierasz firmę zajmującą się sprzedażą wysokiej jakości i niedostępnych dotąd na polskim rynku urządzeń elektronicznych. Nikt w tym czasie nie oferuje podobnego produktu. Poza zwykłym ryzykiem wynikającym z możliwości pożaru, kradzieży itd. firma stoi przed pewnymi szczególnymi zagrożeniami. Można jej opisać następująco:

  • Ryzykujesz odrzucenie przez rynek, który być może nie będzie chciał kupować twoich produktów.
  • Ryzykujesz utratę kanału zaopatrzenia, ponieważ zaopatrujesz się tylko u jednego zagranicznego dostawcy.
  • Ryzykujesz utratę przewagi konkurencyjnej, jeśli inna firma w Polsce rozpocznie sprzedaż identycznych produktów.
  • Ryzykujesz utratę przewagę strategii marketingowej polegającej na oferowaniu nowoczesnych i innowacyjnych na polskim rynku urządzeń.

Aby odpowiednio zarządzać ryzykiem działań marketingowych konieczna jest odpowiednia strategia marketingowa postępowania z nim

Gdy zidentyfikujemy rodzaje ryzyka i stojące przed nami zagrożenia należy przystąpić do opisania sposobów radzenia sobie z nim oraz ograniczenia go do minimum.

Proces zarządzania ryzykiem w przypadku tworzenia planu marketingowego powinien składać się z nasypujących etapów:

1.       Określenie ryzyka działań marketingowych
2.       Zmierzenie ryzyka działań marketingowych.
3.       Sformułowania sposobów ograniczenia ryzyka działań marketingowych.
4.       Określenie zadań umożliwiających zarządzani ryzykiem działań marketingowych
5.       Monitorowanie procesu marketingowego, aby ocenić stopień redukcji ryzyka działań marketingowych.

Plany marketingowe nie zapobiegną wszystkim problemom

Pamiętaj jednak o tym, że plany marketingowe nie są lekarstwem na całe zło tego świata. Nie jest możliwe przewidzenie każdego ryzyka biznesowego. Plany marketingowe powinny zawierać najlepsze strategie marketingowe, prowadzące do poradzenia sobie z większością problemów jakie mogą nastąpić, jednak nawet one nie będą w stanie nic zrobić jeśli np. technologia w której działa firma ulegnie nagłej i dużej zmianie. Dlatego konieczne jest monitorowanie wprowadzenia planów marketingowych i odpowiednie reagowanie na zachodzące zmiany. Czasami będzie to oznaczało, że firma będzie musiała wymyślić nowe strategie marketingowe, które lepiej niż dotychczasowe poradzą sobie z zaistniałym problemem.

Może warto skorzystać z doradztwa marketingowego?

Dobrym pomysłem może być, w takich nagłych sytuacjach, skorzystanie z doradztwa marketingowego. Zatrudniając doradcę marketingowego na te kilka najtrudniejszych dla firmy okresów, firma będzie mogła uzyskać opinię i rekomendacje niezależnego eksperta marketingowego. Czasami pomysły marketingowe, które przyniesie razem z sobą, mogą okazać się na wagę złota w tej trudnej sytuacji, w której przyjdzie firmie działać. Doradztwo marketingowe to dobry sposób, aby zniwelować skutki ryzyka biznesowego. Jeśli firma będzie miała do niego regularny dostęp, to nawet jeśli zaistnieje jakaś nagła sytuacja, będzie mogła liczyć na profesjonale wsparcie.

Więcej informacji znajdziesz na stronie: Ardeum.pl – Doradztwo Marketingowe. Plany Marketingowe. Strategie Marketingowe. Szkolenia Marketingowe. Interim Manager. 

Artykuł z kategorii Marketing
Tagi artykułu: , , ,

dziennikarstwo obywatelskie, ciekawe artykuły, publikacje, artykuły do przedruku, presell page