Filtracja powietrza dla lakiernictwa.

Jednym ze zdecydowanie ważniejszych elementów w prowadzeniu warsztatu lakierniczego jest zapewnienie odpowiedniego poziomu filtracji powietrza doprowadzanego do wnętrz pomieszczeń lakierniczych. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, iż we wnętrzu tego typu pomieszczeń, jakiekolwiek zanieczyszczenia będą wywierać negatywny wpływ na proces lakierniczy. Wobec tego też, należy tutaj zastosować odpowiednie systemy wentylacyjne z filtrami kieszeniowymi, które będą przechwytywać wszelkie, lotne zanieczyszczenia znajdujące się w powietrzu atmosferycznym wprowadzanym do wnętrza pomieszczeń lakierniczych.

Instalacja systemu wentylacyjnego.

Pierwszym więc krokiem mającym na celu osiągnięcie odpowiedniego poziomu jakości realizowania prac lakierniczych będzie instalacja nowoczesnego systemu nawiewno wywiewnego, z filtracją powietrza, dzięki czemu atmosfera w pomieszczeniach roboczych będzie wystarczająco oczyszczona do osiągnięcia wysokiego poziomu jakości realizowanych prac lakierniczych. Oczywiście należy systematycznie dbać o to, aby zainstalowany w kanałach wentylacyjnych filtr kieszeniowy był regularnie wymieniany, bowiem przy pewnym poziomie zabrudzenia, niestety nie będzie możliwe prawidłowe oczyszczanie powietrza. co więcej, w ogóle przy pewnym poziomu braku przepływu powietrza, co będzie powodowane zabrudzonym filtrem, niemożliwa będzie wymiana powietrza z otoczeniem, a to niestety pogarszać będzie znacznie warunki i komfort pracy. Dlatego tez, należy systematycznie monitorować poziom zabrudzenia filtrów i regularnie też wymieniać je na nowe, najlepiej zgodnie z harmonogramem, bądź też i częściej, jeśli stwierdzimy, że zachodzi taka konieczność.

Dlaczego filtracja jest tak istotna?

Przede wszystkim dlatego, iż lotne zanieczyszczenia unoszące się w powietrzu, mogłyby przedostawać się w przestrzeń roboczą procesu lakierniczego, w wyniku czego pył i kurz mieszałby się z lakierem doprowadzając do pogorszenia jakości powierzchni lakierniczych, zarówno od strony parametrów wytrzymałości, jak i od strony estetycznej. Wiadomo też, iż nawierzchnie lakierowane powinny charakteryzować się odpowiednią jakością i estetyką, szczególnie w przypadku pojazdów samochodowych. Dlatego też można powiedzieć, iż bez odpowiedniego poziomu filtracji i oczyszczania powietrza wprowadzanego do wnętrza pomieszczeń lakierniczych, nie będzie możliwe osiągnięcie wysokiego poziomu jakości realizowanych prac. To z kolei przyczyni się do obniżenia ogólnej efektywności całego przedsiębiorstwa, co przecież nie jest wskazane. Można więc powiedzieć, iż tego typu inwestycje w systemy nawiewno wywiewne, będą zdecydowanie najważniejszymi inwestycjami w przypadku warsztatów lakierniczych, przyczyniającymi się do wyraźnego podniesienia wydajności warsztatu, oraz do osiągnięcia lepszego poziomu jakości realizowanych prac.

Artykuł z kategorii Pozostałe
Tagi artykułu: , , , , ,
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

dziennikarstwo obywatelskie, ciekawe artykuły, publikacje, artykuły do przedruku, presell page