Do jakich prac nie można zatrudnić kobiet

prawo pracyZgodnie z Kodeksem pracy istnieją parce, w których zatrudnienie kobiet jest niezgodne z prawem. Zazwyczaj chodzi o stanowiska o szczególnie uciążliwych i szkodliwych warunkach dla zdrowia. Należy pamiętać, że ochrona kobiet nie leży tylko w Kodeksie prawa polskiego lecz i także w prawie między narodowym. Są to przede wszystkim konwencje Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz dyrektywy Unii Europejskiej.

Ochrona kobiet w pracy bierze się zazwyczaj z tego, iż są ono matkami bądź przyszłymi matkami. Jednak ochrona ta w żaden sposób nie jest uzależniona od bycia matka lub od chęci bycia w przyszłości matką. Prawo pracy przewiduje Ochronę kobiet w szczególnie trudnych i uciążliwych warunkach ma na celu ochronę kobiet ze względu na bardziej delikatny i wrażliwy organizm w porównaniu do mężczyzn.

Zakazane zawody dla kobiet

Wykaz zakazanych zawodów dla kobiet, znajduje się w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10.09.1996 roku w sprawie wykazu prac szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia kobiet. W rozporządzeniu dokładnie znajdują się informacje o stanowisku, na jakim nie może być zatrudniona kobieta.

Do zakazanych zawodów zaliczamy

  • prace, które wiążą się ze znacznym wysiłkiem fizycznym;

  • prace związana z transportem ciężarów;

  • prace w klimacie zimnym, gorącym oraz zmiennych. Są one szczególnie niebezpieczne w przypadku kobiet w ciąży lub karmiących piersią.

  • prace w nadmiernym hałasie i drganiach;

  • prace związane z działaniem pól elektromagnetycznych, promieniowaniem jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych – zakazane kobietom w ciąży oraz kobietom karmiącym piersią w odpowiednim zakresie;

  • prace wykonywane pod ziemią;

  • prace w podwyższonym lub obniżonym ciśnieniu;

  • parce w kontakcie z szkodliwymi czynnikami biologicznymi;

  • parce związana z kontaktem z substancjami chemicznymi, które są szkodliwe dla zdrowia;

  • parce, gdzie ich wykonywanie może spowodować urazy fizyczne i psychiczne.

Artykuł z kategorii Praca
Tagi artykułu: , , , , ,

dziennikarstwo obywatelskie, ciekawe artykuły, publikacje, artykuły do przedruku, presell page