Czy ubezpieczenie w KRUS jest obowiązkowe?

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, w skrócie KRUS znana jest już od 1990 roku, jednak mimo 31 lat funkcjonowania wciąż znaczna część ludzi gubi się w obowiązujących przepisach i nie do końca ma świadomość tego, czy ubezpieczenie w KRUS jest obowiązkowe, czy tez nie. Należy zacząć od tego, że w KRUS-ie może być ubezpieczony rolnik i jego współmałżonek, a także domownicy. Oczywiście należy posiadać polskie obywatelstwo lub obywatelstwo innego kraju, będącego członkiem Unii Europejskiej, bądź przebywać legalnie na terenie Polski na podstawie aktualnej wizy lub zezwolenia na pobyt. Każdy, kto spełnia powyższe warunki ma obowiązek posiadać ubezpieczenie w KRUS.

Ubezpieczenie w KRUS – co mówi Ustawa

Ustawa z dnia 20 grudnia 1990 jasno określa warunki ubezpieczenia w KRUS. Według przepisów w niej zawartych wyróżnia się się dwa rodzaje ubezpieczenia: wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie oraz ubezpieczenie emerytalno-rentowe. Należy również zaznaczyć, że funkcjonują dwie formy objęcia ubezpieczeniem:

  • obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze – ma miejsce, kiedy powierzchnia użytków rolnych przekracza 1hektar przeliczeniowy,
  • ubezpieczenie dobrowolne – kiedy powierzchnia użytków rolnych wynosi 1 hektar przeliczeniowy lub mniej.

Na czym polega obowiązkowe ubezpieczenie w KRUS?

Obowiązkowemu ubezpieczeniu w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego podlegają rolnicy, ich małżonkowie i domownicy rozumiani jako osoby rolnikowi bliskie, mające ukończone 16 lat, które dodatkowo zamieszkują z rolnikiem lub w jego bliskim sąsiedztwie. Co równie ważne, mogą to być także osoby pracujące stale w danym gospodarstwie rolnym, nie posiadające umowy o pracę, a warunkiem ujęcia takich osób w ubezpieczeniu społecznym w KRUS jest niepodleganie innemu ubezpieczeniu społecznemu, nieposiadanie prawa do emerytury bądź renty czy świadczeń z ubezpieczeń społecznych.

Ile wynoszą składni na ubezpieczenie w KRUS?

Wysokość składek ubezpieczeniowych jest zależna od statusu ubezpieczonego i wielkości gospodarstwa rolnego. Koszty za ubezpieczenie emerytalno-rentowe wynoszą 89 zł od 50 ha do powyżej 300 ha, natomiast dodatkowe składki miesięczne przedstawiają się następująco:

  • poniżej 50 ha – 0 zł,
  • 50 – 100 ha – 106 zł,
  • 100 – 150 ha – 213 zł,
  • 150 – 300 ha – 319 ha,
  • powyżej 300 ha – 425 zł

Wysokość składki na ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie wynosi 42 zł, kwartalnie jest to 126 zł.

Podsumowanie

Osoby, które spełniają wszystkie warunki muszą posiadać ubezpieczenie w KRUS i nie ma możliwości, aby z niego zrezygnować. Można to porównać do pracowników, którzy posiadając umowę o pracę muszą być ubezpieczenie w ZUS. Obowiązek następuje z chwilą spełnienia przez rolnika wszystkich wymogów określonych w ustawie.

Artykuł z kategorii Pozostałe
Tagi artykułu: , , , , ,
You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

dziennikarstwo obywatelskie, ciekawe artykuły, publikacje, artykuły do przedruku, presell page