Analiza statystyczna w zastosowaniach biznesowych

Prowadzenie wszelkiego rodzaju analiz statystycznych wymaga od ich wykonawcy przede wszystkim odpowiedniej wiedzy z zakresu statystyki, a co za tym idzie, wykonawca taki, powinien w najlepszym przypadku ukończyć odpowiednie studia z zakresu matematyki, bądź też właśnie statystyki. Do czego jednak analizy statystyczne będą nam w ogóle potrzebne? Otóż okazuje się iż w przypadku profesjonalnych działań marketingowych, w wielu przypadkach bez tego rodzaju badań i analiz nie można się po prostu obejść. Chodzi nam tutaj na przykład o sytuacje w których należy zbadać zachowanie potencjalnych klientów w grupie docelowej liczącej wiele tysięcy osób. Tutaj nie ma jakichkolwiek możliwości dokładnego zebrania informacji od każdego z nich, z osobna, wobec czego z pomocą przychodzi nam właśnie statystyka, oraz odpowiednie techniki i narzędzia do analizy wyników badań statystycznych.

Zakres informacji oraz narzędzia ich zbierania

Każde badanie będzie tutaj poprzedzone odpowiednimi przygotowaniami do jego przeprowadzania. Trzeba tutaj w pierwszej kolejności ustalić zakres pozyskiwanych informacji, oraz sposoby ich pozyskiwania, z uwzględnieniem rzecz jasna możliwości przeprowadzających badania, bowiem niekiedy będzie można zastosować metody wywiadu bezpośredniego, natomiast w innych przypadkach, koniecznością będzie stosowanie badań CATI (czyli wywiadów telefonicznych wspieranych komputerowo). Należy więc ustalić te kwestie po czym można będzie zabrać się za właściwe już działania w zakresie zbierania przygotowania odpowiednich metod pozyskiwania informacji i opracowania formularzy do przeprowadzania stosowanych ankiet.

Przygotowanie formularza

W następnym kroku, trzeba będzie przede wszystkim starannie przygotować formularz ankiety, tak, aby zawierał wszystkie interesujące nas dane, w tym także dane osobowe (w przypadku jeśli będzie tego wymagało badanie). Warto tutaj szczególną uwagę zwrócić na profil osób wytypowanych do badania, bowiem będzie to jeden z wymiernych czynników wpływających na udzielane przez ankietowanych odpowiedzi. Przeprowadzane licznie profesjonalne analizy statystyczne bardzo często ukazują wyniki badań tego rodzaju w stosunku do profili osób ankietowanych, przez co można jeszcze bardziej zawęzić grupę docelową odbiorcy danego produktu, a co za tym idzie zagwarantować sobie o wiele lepsze efekty prowadzonych działań.

Właściwe zbieranie informacji.

Kiedy mamy już przygotowany formularz ankietowy, oraz określone techniki zbierania informacji, nie pozostaje nam już nic innego jak tylko starannie przygotować się do przeprowadzania badań ankietowych. Tutaj rzecz jasna trzeba dużo uwagi zwrócić na rzetelność wypełniania ankiet przez respondentów, czy też na umiejętne prowadzenie rozmowy telefonicznej w przypadku stosowania badań CATI. Jest to niezwykle ważne, bowiem dzięki prawidłowo zebranym informacjom, możliwe będzie zapewnienie sobie rzetelnych i poprawnych wyników analizy statystycznej. Dopiero takie bowiem wyniki analizy mogą zapewnić nam odpowiednie efekty podczas ich zastosowania w nowoczesnych, profesjonalnych działaniach marketingowych.

Artykuł powstał w ścisłej współpracy z portalem rstat.pl

Artykuł z kategorii Marketing
Tagi artykułu: , , , ,

dziennikarstwo obywatelskie, ciekawe artykuły, publikacje, artykuły do przedruku, presell page