Analiza oprocentowania lokat od początku przemian ustrojowych w Polsce

Wiele osób podejmując decyzję o oszczędzaniu zastanawia się nad wyborem optymalnego produktu bankowego. Każdy chciałby szybko pomnażać zgromadzone środki bez ponoszenia większego ryzyka. Niestety, rynek finansowy jest tak skonstruowany, iż produkty charakteryzujące się dużym bezpieczeństwem są mało zyskowne.

Z kolei ryzykowne instrumenty potrafią przynieść ponadprzeciętne zyski, lecz również straty. W związku z tym, że większość osób charakteryzuje się niewielką skłonnością do ponoszenia ryzyka, najpopularniejszymi produktami bankowymi w Polsce od dłuższego czasu są lokaty. Należy dodać, że w ostatnim czasie rosnącą popularność zyskały również konta oszczędnościowe, które cechuje większa elastyczność.

Związek pomiędzy wysokością oprocentowania lokat, a poziomem inflacji

By zrozumieć od czego zależy wysokość zysków jakie przynosi lokowanie gotówki, warto prześledzić pokrótce jak zmieniało się oprocentowanie lokat od początku przemian ustrojowych w Polsce. Choć trudno to sobie wyobrazić to w 1992 roku przeciętne oprocentowanie wynosiło około 40% w skali roku. W kolejnych latach systematycznie spadało, jednak w 2001 roku można było ulokować pieniądze na 15%. Są to wartości jakie w chwili obecnej są niewyobrażalne. Niestety wskaźnik oprocentowania nie mówi wszystkiego.

Analizując zyski jakie przynoszą lokaty bankowe, należy wziąć pod uwagę jeszcze inflację. Pierwszy okres transformacji gospodarczych w Polsce polegał głównie na walce z inflacją, która jeszcze w 1992 roku wynosiła blisko 250%. W 2000 roku wskaźnik ten kształtował się na poziomie 8,5%. Powyższe dane pokazują, że analizując zyskowność lokat należy zawsze brać pod uwagę wysokość inflacji w danych momencie. Co z tego, że banki zaoferują najlepsze lokaty oprocentowane na kilkanaście procent w skali roku, kiedy inflacja będzie na wyższym poziomie. Ulokowanie środków na takim rachunku nie tylko nie przyniesie realnych zysków, a nawet przyniesie straty. Co z tego, że dopisane zostaną odsetki i będzie się wydawać, iż jest więcej pieniędzy, skoro ich wartość spadnie i będzie można za nie kupić mniej, niż przez ich ulokowaniem.

Artykuł z kategorii Finanse
Tagi artykułu: , , , ,

dziennikarstwo obywatelskie, ciekawe artykuły, publikacje, artykuły do przedruku, presell page